Serveis

 • Lloguer d'instal·lacions esportives

  Les instal·lacions esportives es poden utilitzat per a activitats esportives o per a activitats d'altres tipus sempre que aquestes s'hi puguin desenvolupar en les instal·lacions. 

 • Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC)

  És un servei públic que informa, orienta i assessora la ciutadania sobre l’exercici dels seus drets i deures com a persones consumidores i/o usuàries de productes i serveis

 • . Policia Local

  La Policia Local de la Llagosta és un servei públic que resta a disposició de la ciutadania, 24 hores al dia durant tot l’any. Els objectius generals es fonamenten en la filosofia de Policia Integral, delimitant les seves funcions dins de quatre àrees específiques; Policia de Trànsit, Administrativa, Assistencial i de Seguretat.

 • Recerca d'Ocupació Local Servei Local d'Ocupació

  El ROL (Servei de Recerca Local d’Ocupació) té com a objectiu afavorir la inserció laboral i la millora professional de les persones mitjançant diferents accions i activitats.

 • Servei d'Informació Juvenil Servei d'Informació Juvenil

  El Servei d'Informació Juvenil ofereix informació i orientació sobre àmbits d'interès general: equipaments, agenda cultural, activitats, tallers, cursos, cessions d'equipaments de joventut, entre d'altres.

 • . Servei d'Internet i noves tecnologies de la Biblioteca Municipal

  La Biblioteca de La Llagosta compta amb el servei Internet i + pel qual us podeu connectar a la xarxa a través d'una sèrie de terminals a disposició del públic equipats amb programes d’ofimàtica

 • Servei d'informació i atenció per a joves en temes de gènere, igualtat i afectivitat Servei d'informació i atenció per a joves en temes de gènere, igualtat i afectivitat

  Aquest és un servei d'atenció i prevenció adreçat als i les joves de la Llagosta. En aquest espai es poden abordar aspectes relacionats amb la construcció de l’amor i les relacions afectiu sexuals o el control a través de les xarxes socials, entre d'altres.

 • Servei d'àpats a domicili

  Servei consistent en la preparació i lliurament d´àpats que es recullen al Casal d'Avis en adequades condicions de qualitat i higiene. El servei està dirigit a persones en situació de dependència i problemes de mobilitat que necessiten que se’ls faciliti l'àpat.

 • Servei de Primera Acollida per a persones nouvingudes

  És un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació dels usuaris potencials. Inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.

 • Servei de acollida dels Serveis Socials

  Até tots aquells casos que mai han estat atesos per Serveis Socials o aquells que fa més d'un any que no hi intervenen.

 • Servei de consulta i informació de la Biblioteca Municipal

  La Biblioteca de la Llagosta ofereix un servei de consulta i informació del seu fons documental, a més d'un espai adequat per realitzar-la.

 • Servei de préstec de la Biblioteca Municipal

  Presentant el vostre carnet de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, podreu emportar-vos en préstec diferents materials.

 • Servei d’intervenció socioeducativa (Nou Casal)

  És un projecte municipal que aglutina diverses activitats per la petita infància, adolescència i joventut que es desenvolupan al Nou Casal

 • . Servei públic del Mercat Municipal

  Servei de venda al detall, mitjançant venedors autoritzats, de productes alimentaris frescos, així com d’altres productes i serveis connexos d’acord amb les previsions del Reglament regulador.

 • Mercat ambulant Servei públic del Mercat Setmanal Ambulant

  Servei de muntatge de parades de venda de diferents tipologies de productes fora d’un establiment comercial fix, en carrers oberts a la via pública.

 • Serveis d'atenció domiciliària (SAD)

  Els Serveis d´atenció domiciliària és un conjunt organitzat i coordinat d’accions, que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones amb dificultats de desenvolupament, d’integració social o manca d’autonomia personal.

 • Serveis d'atenció urgent

  Servei d’atenció immediata a persones i/o famílies que venen als Serveis Socials per ser atesos amb caràcter d’urgència, amb necessitats de caire econòmics (transeünts) i socials i/o familiars (violència domèstica, ...)

Darrera actualització: 08.10.2018 | 12:01
Darrera actualització: 08.10.2018 | 12:01