NOVA CIUTADANIA

L’àmbit de Nova Ciutadania té com a principal missió l’acompanyament i inclusió dels ciutadans nouvinguts, així com a treballar per la sensibilització intercultural arreu del municipi. Va dirigit a tota la població de la Llagosta amb la intenció d’afavorir la cohesió social entre les persones de diferents orígens.

D’igual forma, des de Nova Ciutadania es duen a terme programes i serveis públics adreçats a la primera acollida de les persones estrangeres i catalanes retornades, així com serveis orientats a la gestió i realització d’informes d’arrelament social i orientació jurídica.    SERVEIS ESPECÍFICS

A l’àmbit de Nova Ciutadania trobem aquells serveis i recursos destinats a la població nouvinguda i a persones catalanes retornades. A continuació s’especifica en que consisteixen:

Servei de Primera Acollida per a persones nouvingudes

És un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació dels usuaris potencials. Inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.

   TRÀMITS RELACIONATS

En aquest apartat us presentem els tràmits relacionats que certifiquen la condició de resident del municipi. Són necessaris per rebre el suport i els recursos municipals i alhora formen part dels drets i deures de tots els ciutadans i ciutadanes del territori.

Empadronament

L'empadronament certifica la condició de persona resident al municipi de la Llagosta.És imprescindible que totes les persones s’empadronin per poder accedir als recursos i als serveis de la ciutat, independentment de la seva situació administrativa

Escolarització

Obligatòriament els nens i nenes a partir dels 6 anys i fins els 16 han d’estar escolaritzats. Tanmateix, generalment la educació formal s’instaura en l’educació infantil compresa a partir dels 3 anys. Alhora la franja de 0-3 anys està ofertada a la llar d’infants.

Targeta sanitària

A Catalunya, totes les persones tenen garantit l'accés al sistema públic de salut, independentment de la seva situació administrativa. La targeta sanitària individual (TSI) és el document que permet accedir als serveis del sistema sanitari públic.

GUIA D'ACOLLIDA

INFORMACIÓ ALTRES IDIOMES

FORMACIÓ D'ADULTS

 

CURSOS DE CATALÀ