Servei públic del Mercat Setmanal Ambulant

Servei de muntatge de parades de venda de diferents tipologies de productes fora d’un establiment comercial fix, en carrers oberts a la via pública.

El Mercat Setmanal Ambulant de la Llagosta, inclou la venda de productes de roba i complements, així com la venda de productes frescos de fruita i verdura, amb muntatge de les parades d’ambdues tipologies amb zones connexes però diferenciades.

Qui pot ser usuari?

Usuari en el sentit de persona que fa servir els serveis del Mercat Setmanal Ambulant, qualsevol persona física que vulgui fer les seves compres al Mercat Ambulant.
Usuari en sentit de persona que pot explotar alguna de les parades de venda del Mercat Setmanal Ambulant, qualsevol persona física o jurídica, amb plena capacitat jurídica i d’obrar i que ho sol·liciten.

Quin cost té:

Els cost de tenir una parada al Mercat Setmanal Ambulant ve determinat per les Ordenances Fiscals

Darrera actualització: 28.09.2022 | 10:49