Perfil de contractant

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través del següent enllaç.

Accés a l'espai de difusió de la contractació pública de l'ajuntament

La relació històrica de contractes oberts i negociats la podeu consultar en aquest enllaç del Portal de transparència
https://www.seu-e.cat/ca/web/lallagosta/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/relacio-de-contractes/relacio-de-contractes-adjudicats-historics

La relació històrica de contractes menors la podeu consultar en aquest enllaç del Portal de transparència
https://www.seu-e.cat/web/lallagosta/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/relacio-de-contractes/relacio-de-contractes-menors-historic

Les modificacions de contractes les podeu consultar en aquest enllaç del Portal de transparència
https://www.seu-e.cat/web/lallagosta/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/relacio-de-contractes/modificacions-de-contractes

Darrera actualització: 22.02.2022 | 09:19
Darrera actualització: 22.02.2022 | 09:19