Pla Antifrau

L'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, estableix l'obligació de tota entitat, decisora o executora, que participi en l'execució de les mesures del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència -PRTR- haurà de disposar d'un «Pla de mesures antifrau » que li permeti garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos (art. 6.1 Ordre HFP/1030/2021).

En data 17de maig de 2023 el Ple de l'Ajuntament de la Llagosta aprova el seu Pla Antifrau 

PLA ANTIFRAU DE L'AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA

Darrera actualització: 24.05.2023 | 09:11
Darrera actualització: 24.05.2023 | 09:11