Pressupostos i plantilles

Trobareu informació detallada al nostre Portal de Transparència

Informació detallada del pressupost

Informació sobre la plantilla i les remuneracions econòmiques 

Informació sobre la gestió econòmica (Endeutament, PMP, etc...)

Tambè trobareu informació de tot allò publicat  al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

Accedir al Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO)

Darrera actualització: 27.04.2023 | 09:00
Darrera actualització: 27.04.2023 | 09:00