Accés a la Seu electrònica

Què és la Seu electrònica?

És un espai electrònic de relació amb l'Administració, és a dir, un punt d'accés a disposició de la ciutadania i de les empreses que representa una nova manera de realitzar les gestions públiques, sense condicionaments horaris ni d'espai, amb la màxima seguretat i contribuint a un ús més eficaç i eficient dels recursos públics. Es configura com a una oficina virtual oberta durant les 24 hores, tots els dies de l'any.

La normativa vigent reconeix el dret de la ciutadania i l'obligació de les empreses a relacionar-se amb l'Administració per mitjans electrònics i, per tant, sorgeix la necessitat de creació de la Seu Electrònica. I així, també, se n'assegura la disponibilitat, l'accés, la integritat, l'autenticitat, la confidencialitat i la conservació de les dades que s'hi gestionen.

La Seu Electrònica garanteix que la informació publicada és de qualitat i una navegació i comunicació segures. Per realitzar qualsevol tràmit a la Seu Electrònica és necessària la identificació amb un certificat digital vàlid o amb la plataforma idCAT mòbil (nomès per als tràmits amb nivell de seguretat básic), segons l'article 9 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Des de la Seu Electrònica es poden fer tràmits amb l'Ajuntament, consultar l'estat de les nostres sol·licituds, rebre notificacions de les resolucions, veure els anuncis oficials i altres serveis telemàtics. 

Per accedir i navegar per la Seu electrònica  us recomenem fer servir Google Chrome. 

ACCÉS A LA SEU ELECTRÒNICA

https://llagosta.eadministracio.cat/

Darrera actualització: 18.07.2018 | 17:56
Darrera actualització: 18.07.2018 | 17:56