Bùstia ètica

Dimecres, 17 de maig de 2023 a les 00:00

La finalitat d’aquest canal és facilitar que qualsevol persona o servidor públic pugui comunicar conductes dutes a terme per l'Ajuntament que resultin contràries a dret, als principis o les regles ètiques i de bon govern determinats en el marc normatiu vigent.

La Bústia Ètica és un canal segur de participació electrònica que inclou mecanismes per garantir la confidencialitat de totes les informacions i ofereix un espai de comunicació segur per mantenir el contacte amb l'òrgan gestor i saber l'estat de tramitació. Es vol afavorir que qualsevol persona o servidor públic pugui facilitar informació, sense patir represàlies.

Per formular altres tipus de consultes, comunicar incidències o reclamacions, podeu fer servir el tràmit de queixes i/o suggeriments

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 17.05.2023 | 13:32