Serveis d'atenció domiciliària (SAD)

Els Serveis d´atenció domiciliària és un conjunt organitzat i coordinat d’accions, que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones amb dificultats de desenvolupament, d’integració social o manca d’autonomia personal.

SERVEIS DISPONIBLES

Servei d'àpats a domicili

Servei consistent en la preparació i lliurament d´àpats al domicili de l´usuari, en adequades condicions de qualitat i higiene.

Dirigit a persones en situació de dependència i problemes de mobilitat que necessiten que se’ls faciliti el trasllat dels àpats a domicili.

El servei és gratuït si algú de l'entorn de l'usuari/ària se fa càrrec de la recollida i lliurament del menjar. Si és necessari l'assistència d'una treballadora social existeix un co-pagament que dependrà de la situació socioeconòmica. 


Servei de bugaderia

Servei de rentat de la roba de l’usuari i de la llar

Destinat a aquelles persones en situació de dependència que tinguin mancança d’una rentadora a la seva llar i/o impossibilitat d’utilitzar-la, i sigui valorat aquest servei com a favorable pels tècnics de Serveis Socials.

Els tècnics de Serveis Socials faran la valoració social de la dependència de l´usuari i tindran en compte la seva situació socio-econòmica per determinar l´atorgament d´aquest servei.

El servei és gratuït.


Servei d’ajudes tècniques

És un servei que consisteix en proporcionar a les persones, amb manca d’autonomia, tot un seguit d’aparells que desenvolupen al màxim la seva autonomia i millora la seva qualitat de vida amb la finalitat que puguin realitzar de forma més autònoma les activitats bàsiques de la vida diària.

Destinat a aquelles persones amb dependència o mancances de mobilitat amb un habitatge que no compleixi les adaptacions apropiades.

Els tècnics de Serveis Socials faran la valoració social de la dependència de l’usuari i tindran en compte la seva situació socio-econòmica per determinar l’atorgament d’aquest servei.

El servei és gratuït.


Teleassistència

És un servei d’alarma que permet que les persones es mantinguin autònomes i independents a la seva llar, sense renunciar a la seva seguretat durant tot els dies de l’any. S’ofereix una atenció permanent i a distància, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que els puguin sobrevenir.

El principal destinatari del servei són les persones grans o discapacitades, que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o bé, que viuen amb altres persones que presenten idèntiques característiques d’edat o discapacitat. Es tindran especialment en compte les persones majors de 80 anys que viuen soles. Malgrat això, segons criteris dels serveis socials municipals es podrà concedir aquest servei a altres situacions de necessitat.

El servei és gratuït.


Servei d´ajuda domiciliària
Treballadores Familiars i Auxiliars de la llar.

És un servei d'ajuda a famílies o persones, realitzat principalment al domicili de l'usuari per professionals amb una formació específica que atenen les necessitats bàsiques i de relació, desenvolupant funcions d'atenció a la persona, a la llar i d'integració a l'entorn.

Existeix un co-pagament que dependrà de la situació socioeconòmica.

Adreça:

Aquests serveis es sol·liciten als Serveis Socials de l'Ajuntament demanat hora a l'OAC

Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC)

Plaça d'Antoni Baqué, 1 - 08120 La Llagosta - Barcelona
Telèfon: 93 560 39 11
Fax: 93 574 11 42
Adreça electrònica: llgt.oac@llagosta.cat
Lloc web: llagosta.eadministracio.cat/citaprevia.0
Horari:  
Atenció presencial, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts i dijous, de 16 a 19 h.
Atenció telefònica, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, trucant al 93 560 39 11
Vegeu-ne la situació al mapa

Serveis socials d'atenció primària

Passeig del Pintor Sert, 2-4 - 08120 La Llagosta - Barcelona
Telèfon: 93 560 39 11
Fax: 93 574 11 42
Adreça electrònica: ssocials.primaria@llagosta.cat
Horari:  
de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h
Darrera actualització: 16.03.2015 | 10:13