Urbanisme

Regidories
Notícies
  • Façana principal de la masia de Can Baqué. La primera fase de reforma de Can Baqué ja està acabada 04.06.2020

    L’Ajuntament de la Llagosta ha donat per finalitzada la primera fase de rehabilitació de Can Baqué. La darrera operació que s’ha portat a terme ha estat la col·locació en diversos punts de la masia d’uns elements per evitar que els coloms malmetin l’edifici i el seu entorn. La rehabilitació ha estat executada, per encàrrec de l’Ajuntament, per l’empresa RÈCOP Restauracions Arquitectòniques.

  • Paralitzada l’obra pública a la nostra localitat 26.03.2020

    L’Ajuntament ha paralitzat les obres públiques que s’estaven realizant a la nostra localitat. Aquesta mesura s’aplicarà durant la vigència de l’estat d’alarma i de les pròrrogues que es puguin aprovar per la crisi provocada pel coronavirus. A més, un decret d'Alcaldia adverteix a les persones promotores d’obres, instal·lacions i construccions que s’estiguin executant o que tinguin prevista la seva execució al terme municipal de la Llagosta, de la prohibició de l’execució de les obres, instal·lacions i construccions, quan no es puguin garantir les mesures aprovades per l’Organització Mundial de la Salut, les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques en matèria de prevenció i protecció contra el Covid-19, així com els requeriments imposats al Reial decret 463/2020, o qualsevol altre que es pugui dictar en un futur, en qualsevol tipus de disposició normativa, instruccions, circulars o decisions que s’aprovin per les autoritats competents, per evitar la propagació del coronavirus per contagi.

Planejament urbanístic