Planificació Estratègica i Urbanisme

Regidor: Marc Ruiz Llorente

Comprèn la planificació i el desenvolupament urbanístic del municipi. La promoció i seguiment en la redacció de projectes d’obra de nova planta, de nova urbanització i de gran rehabilitació. Competències en la proposta de concessió de llicències d’obres majors i menors i disciplina urbanística.

Pel que fa a la Planificació Estratègica, s’ocupa del seguiment i estudi de les estratègies de planificació en el municipi i d'implantació en el territori, tant de grans infraestructures com de serveis, equipaments i habitatge. La funció interventora en la seva competència de serveis, equipaments i habitatge, serà des de la seva localització, programació, construcció i equipament, amb la col·laboració programàtica de les regidories corresponents i fins a l’entrega a l’òrgan de gestió que correspongui.

Darrera actualització: 25.07.2023 | 10:46