Via Pública i Equipaments

Regidor: Marc Ruiz Llorente

Comprèn la planificació, seguiment i el manteniment i millora dels equipaments públics.

L’esmentada competència inclou la gestió referent a les concessions administratives per a la gestió del Cementiri Municipal i l’aparcament de vehicles industrials i comercials.

Així mateix, aquesta Regidoria inclou la planificació, seguiment, manteniment i millora de la via pública, en coordinació amb la resta de regidories municipals afectades, especialment la Regidoria d’Atenció a la Ciutadania pel que fa a l’establiment de sistemes de comunicació i seguiment de la via pública per part de la ciutadania.

Finalment, la delegació d’aquesta Regidoria inclou la resolució dels expedients referents a la gestió de les autoritzacions per a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, portada a terme pel regidor/a responsable d’aquesta Regidoria en cada moment.

Darrera actualització: 25.07.2023 | 10:51