En aquesta pàgina web hi ha tota la informació sobre les diferents mesures que ha posat en marxa l'Ajuntament de la Llagosta davant la situació de pandèmia a causa de la Covid-19, així com notícies d'àmbit local.
També es recullen enllaços a altres administracions públiques i a serveis que poden ser d'interès.