L'Oficina Local d'Habitatge és un servei gratuït de l'Ajuntament de la Llagosta, a través del qual es dona resposta a les necessitats ciutadanes en matèria d'habitatge des d'una finestreta única, per facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a l'habitatge.

Serveis de l'Oficina Local d'Habitatges
  • Gestió de les Inscripcions al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial (HPO).
  • Tramitació d'ajuts per al pagament del lloguer.
  • Tramitació d'ajuts de Prestacions Econòmiques d'Especial Urgència (PEEU).
  • Tramitació de les sol·licituds a Mesa d'Emergència Social.
  • Servei Ofideute.
  • Tramitació administrativa de sol·licituds de cèdules d'habitabilitat i duplicats de cèdules vigents.
  • Informació d'ajuts de Rehabilitació.

L'horari d'atenció presencial per assessorament específic és dimarts de 9 a 14 h i dijous de 9 a 14 hores i de 16 h a 19 h. Concretar cita trucant al telèfon 93 560 39 11.

AJUTS DISPONIBLES PER A HIPOTEQUES, LLOGUERS I REHABILITACIONS

Subvencions per a la rehabilitació energètica d'edificis d'ús residencial i habitatges

El passat 30 de novembre de 2023, s’ha publicat al DOGC la Resolució TER/4022/2023 de 27 de novembre, cinquena modificació de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març, sobre fons europeus per a la millora de l’eficiència energètica dels edificis d’ús residencial i habitatges, procedents dels fons Next Generation.

Garantia del subministrament d’energia

Mesures per evitar el tall del subministrament energètic i la congelació dels terminis de requeriment de pagament i suspensió del subministrament per impagament.

Prestacions d’Especial Urgència per deutes de l'habitatge

Ajuts per a l’habitatge per deutes de rendes de lloguer, per deutes a les quotes de l’hipoteca i per atendre altres situacions de pèrdua d’habitatge.

altres tràmits