L'estat d'alarma pel coronavirus ha alterat el funcionament de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH). Això implica que els serveis presencials han quedat interromputs fins a l’aixecament del confinament. L'OLH continua atenent a la ciutadania de forma no presencial, a través del la Seu Electrònica i per correu electrònic.

AJUTS DISPONIBLES PER A HIPOTEQUES, LLOGUERS I REHABILITACIONS

Formulari de contacte amb l'Oficina Local d'Habitatge

Avís legal

Protecció de dades 

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura a l'apartat Protecció de dades.

L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.