L'Oficina Local d'Habitatge és un servei municipal gestionat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental. La funció de l’Oficina Local d’Habitatge es gestionar, assessorar i informar a la ciutadania en matèria d’habitatge

AJUTS DISPONIBLES PER A HIPOTEQUES, LLOGUERS I REHABILITACIONS

Subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a l’any 2022.

28.06.2022

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer o cessió d'ús d'habitatges o habitacions, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència a sectors de població en risc d'exclusió social.

Subvencions per a la rehabilitació energètica d'edificis d'ús residencial i habitatges

04.05.2022

Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

Garantia del subministrament d’energia

21.04.2020

Mesures per evitar el tall del subministrament energètic i la congelació dels terminis de requeriment de pagament i suspensió del subministrament per impagament.

Prestacions d’Especial Urgència per deutes de l'habitatge

01.04.2020

Ajuts per a l’habitatge per deutes de rendes de lloguer, per deutes a les quotes de l’hipoteca i per atendre altres situacions de pèrdua d’habitatge.

Altres Tràmits
  • Oficina Local d'Habitatge Oficina Local d'Habitatge

    L'Oficina Local d'Habitatge, en virtut del conveni signat amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, es configura com un servei transversal on la població es pot adreçar per fer tot tipus de consultes sobre el tema de l'habitatge, on rebrà informació individualitzada, permanent i actualitzada.

    93 560 39 11