L'Oficina Local d'Habitatge és un servei municipal gestionat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental. La funció de l’Oficina Local d’Habitatge es gestionar, assessorar i informar a la ciutadania en matèria d’habitatge

AJUTS DISPONIBLES PER A HIPOTEQUES, LLOGUERS I REHABILITACIONS

Prestacions d’Especial Urgència per deutes de l'habitatge

01.04.2020

Ajuts per a l’habitatge per deutes de rendes de lloguer, per deutes a les quotes de l’hipoteca i per atendre altres situacions de pèrdua d’habitatge.

Garantia del subministrament d’energia

21.04.2020

Mesures per evitar el tall del subministrament energètic i la congelació dels terminis de requeriment de pagament i suspensió del subministrament per impagament.

Subvencions per a la rehabilitació energètica d'edificis d'ús residencial i habitatges

04.05.2022

Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació. (Fins 31 de desembre de 2022).

Subvenció per habitatges buits 2022

07.09.2022

El Ple Consell Comarcal del Vallès Oriental atorga subvencions per a les persones físiques o jurídiques propietàries d’habitatges desocupats de la comarca per tal de destinar-los al lloguer a través de la Borsa de lloguer social. (Fins 3 d'octubre de 2022).

Bo Lloguer Jove

27.09.2022

El Bo Jove està adreçat a Persones físiques, joves de 36 anys o menys, que siguin titulars d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús de l'habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya. (fins al 7 d'octubre de 2022).

altres tràmits




  • Oficina Local d'Habitatge Oficina Local d'Habitatge

    L'Oficina Local d'Habitatge, en virtut del conveni signat amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, es configura com un servei transversal on la població es pot adreçar per fer tot tipus de consultes sobre el tema de l'habitatge, on rebrà informació individualitzada, permanent i actualitzada.

    93 560 39 11