L'Oficina Local d'Habitatge és un servei municipal gestionat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental. La funció de l’Oficina Local d’Habitatge es gestionar, assessorar i informar a la ciutadania en matèria d’habitatge

AJUTS DISPONIBLES PER A HIPOTEQUES, LLOGUERS I REHABILITACIONS

Garantia del subministrament d’energia

Mesures per evitar el tall del subministrament energètic i la congelació dels terminis de requeriment de pagament i suspensió del subministrament per impagament.

Prestacions d’Especial Urgència per deutes de l'habitatge

Ajuts per a l’habitatge per deutes de rendes de lloguer, per deutes a les quotes de l’hipoteca i per atendre altres situacions de pèrdua d’habitatge.

altres tràmits