Mesures econòmiques d'urgència pel coronavirus

Divendres, 20 de març de 2020 a les 15:30

Aquesta informació s'actualitza segons arriben noves dades

Mesures urgents que de moment ha acordat l'Ajuntament per la situació excepcional ocasionada pel coronavirus i que es poden ampliar segons vagi evolucionant la situació:
 

Respecte a quotes de serveis destinats a la ciutadania que han tancat

•    No cobrament de les tarifes corresponents als serveis que presta el Complex Esportiu Municipal El Turó durant el període que estigui tancat.

•    No cobrament / devolució de les tarifes corresponents al servei de l’Escola Bressol Municipal Cucutras durant el període que estigui tancada.

•    No cobrament de les tarifes corresponents al servei de l’Escola Municipal de Música durant el període que estigui tancada.


Respecte a bonificacions del servei d’aigua potable d’ús domèstic

•    Aprovació, una vegada finalitzi l’estat d’alarma, de bonificacions específiques en la Taxa per al subministrament municipal d’aigua potable, en el següents casos:

  •   Persones en situació d’especial necessitat econòmica.
  •   Persones que hagin quedat a l’atur arrel de l’estat d’alarma provocat pel coronavirus COVID – 19.
     

Respecte al comerç i a les empreses locals

•    No cobrament / devolució de les tarifes corresponents a l’ocupació de la via pública mitjançant el Mercat Setmanal Ambulant, durant el període que estigui suspès.

•    No cobrament / devolució de les tarifes corresponents al Mercat Municipal de la Llagosta per a aquelles parades que no hagin pogut romandre obertes durant el termini que el servei hagi estat suspès.

•    No cobrament de la taxa per l’ocupació de la via pública mitjançant terrasses de bars i restaurants amb finalitat lucrativa, durant el termini que l’ocupació no hagi estat possible.

•    Suspensió del període de pagament de l’Impost d’Activitats Econòmiques.
 

Respecte al cobrament de tributs i taxes

L’Ajuntament de la Llagosta ha modificat el calendari fiscal i ha ampliat els terminis per pagar els impostos municipals. Aquesta és una de les mesures que ha acordat el Consistori per donar resposta a la crisi provocada pel Covid-19. La primera fracció de l’Impost de Béns Immobles per a aquells que el tinguin domiciliat es cobrarà l’1 de juliol; la segona fracció, l’1 de setembre; la tercera, el 2 de novembre; i la quarta, l’1 de desembre. Per a aquells que no tinguin domiciliat l’IBI, el període de pagament serà del 4 de maig a l’1 de setembre. Aquest serà el mateix termini per pagar l’Impost de Béns Immobles Especials. En aquest cas, la data de domiciliació del rebut serà l’1 de setembre.

La primera fracció de la taxa de residus s’haurà de pagar entre el 4 de maig i l’1 de setembre. El darrer dia es cobraran els rebuts domiciliats. El període per a la segona fracció anirà del 2 d’octubre al 4 de desembre. L’últim dia es cobraran els rebuts domiciliats.

El període de pagament de l’Impost de Vehicles s’allarga fins al 2 de juny, quan es cobraran els rebuts domiciliats.

La taxa de guals es podrà pagar del 4 de maig a l’1 de setembre. Els rebuts domiciliats es cobraran l’1 de setembre

L’Ajuntament de la Llagosta està gestionant la contractació d’una pòlissa de crèdit de 800.000 euros, per fer front a totes les necessitats de liquiditat que esdevinguin d’aquesta situació excepcional

Decret d'Alcaldia mesures econòmiques d'urgència

Enllaç a ajudes i altres mesures

Generalitat de Catalunya.

Govern espanyol.

 

Darrera actualització: 16.04.2020 | 17:53