Marc Ruiz Llorente (PSC)

4t Tinent d'Alcalde
Regidor per la Reconstrucció Econòmica i Social
Regidor de Comunicació i Transparència
Regidor d'Atenció a la Ciutadania
Regidor d'Urbanisme i Planificació Estratègica
Regidor de Participació Ciutadana

Representant de l'Ajuntament a la Junta de Compensació Unitat d'Actuació núm. 11 "Can Xiquet". Conseller a la Societat Municipal Gestió Municipal de Sòl i el Patrimoni, S.L.U.

Contacte
Adreça electrònica: ruizlmr@llagosta.cat

Xarxes socials
Facebook: https://www.facebook.com/marc.ruiz.llorente
Twitter: @marcrll
Instagram: @marc_rll

BIOGRAFIA:

Va néixer a la Llagosta l’any 1992 i resideix des de llavors al municipi.
Va cursar l’ESO i el Batxillerat a l’Institut Marina. L’any 2018 es va graduar en Estudis d’Arquitectura a la Universitat Politècnica de Catalunya i actualment està finalitzant el Màster Universitari en Arquitectura, també a la UPC.
Des de setembre de 2016, ha col·laborat al Servei de Planejament Urbanístic a l’Àrea Metropolitana de Barcelona mitjançant un conveni de cooperació educativa.
Actualment és el secretari d’organització de la Joventut Socialista de Catalunya (JSC) del Vallès Oriental.

Retribucions:
El regidor percep en concepte d'indemnitzacions referides a onze mensualitats els següents imports:

  • 243,75 euros per assistència a cada Junta de Govern. 
  • 85 euros per assistència a plens.

Durant l'any 2022, ha cobrat 12.793,75 euros en concepte d'indemnitzacions.

Declaració d'activitats:

  • Inici
  • Variació
  • Cessament

Declaració de béns:

  • Inici
  • Variació
  • Cessament

Adhesió al Codi de conducta i bon govern

Darrera actualització: 23.01.2023 | 09:33