Acció climàtica

Regidor: Marc Ruiz Llorente

Regidoria de gestió transversal amb l’objectiu d’aplicar criteris sostenibles a l’actuació global de l’Ajuntament. Comprèn les activitats encaminades a la preservació de la natura i la conservació i millora del medi ambient, la utilització i protecció eficaç dels recursos ecològics i hídrics i la promoció de la sostenibilitat ambiental i tecnològica referides al medi ambient. Col·laboració amb la Regidoria de Participació Ciutadana en la coordinació i seguiment de l’Agenda 21. Difusió dels valors naturals del municipi.

També comprèn la promoció de l’estalvi energètic, tant a les llars del nostre municipi com als edificis i equipaments municipals. I treballa, conjuntament amb altres regidories, per aconseguir recuperar les lleres dels espais fluvials del municipi (promoció de l’oci mediambiental).

D’altra banda, és la regidoria responsable de la gestió i coordinació del servei de recollida selectiva de residus sòlids urbans, tractament i eliminació dels mateixos, donant a aquest servei una vessant no únicament de gestió i eliminació, sinó també de caire medi ambiental.

Darrera actualització: 25.07.2023 | 10:22