Oficina Local d'Habitatge

L'Oficina Local d'Habitatge, en virtut del conveni signat amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, es configura com un servei transversal on la població es pot adreçar per fer tot tipus de consultes sobre el tema de l'habitatge, on rebrà informació individualitzada, permanent i actualitzada.

Entre d'altres, du a terme les funcions següents: 

FUNCIONS BÀSIQUES. Informació i assessorament als ciutadans en totes les matèries relacionades amb l'habitatge. 

FUNCIONS EN MATÈRIA DE REHABILITACIÓ D'HABITATGES. Informació i assessorament sobre la gestió d'ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges. 

FUNCIONS EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ DE L'HABITATGE. Informació i assessorament sobre la gestió de sol·licituds per a l'accés al registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial.

Plaça d'Antoni Baqué, 1 - 08120 La Llagosta - Barcelona
Telèfon: 93 560 39 11
Adreça electrònica: llgt.habitatge@llagosta.cat
Horari:  
Atenció presencial dijous, d'11 a 13.30 h i de 16 a 16.30 h.
Darrera actualització: 06.03.2023 | 17:20