Contacte amb l'Oficina Local d'Habitatge

Si necessita posar-se en contacte amb l'Oficina Local d'Habitatge pot deixar les seves dades a través d'aquest formulari.

Formulari de contacte amb l'Oficina Local d'Habitatge

Avís legal

Protecció de dades 

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura a l'apartat Protecció de dades.

L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

 
Darrera actualització: 22.04.2020 | 19:06
Darrera actualització: 22.04.2020 | 19:06