Jordi Jiménez Rodríguez (PSC)

3r Tinent d'Alcalde
Regidor d'Habitatge
Regidor de Mobilitat
Regidor de Via Pública i Equipaments
Regidor de Serveis Municipals

És representant de l'Ajuntament en el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en la Mancomunitat del Galzeran i a la Xarxa de Seveis Locals d'Habitage de la Diputación de Barcelona. Conseller a la Societat Municipal Gestió Municipal de Sòl i el Patrimoni, S.L.U. 

Contacte
Adreça electrònica: jimenezrjr@llagosta.cat

Xarxes socials
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004219339088

Currículum

Va estudiar l'EGB a l'Escola Gilpe de la Llagosta. Va cursar estudis de técnic administratiu, contable i comercial. Va fer un curs a la Universitat de Barcelona sobre energia solar térmica i fotovoltàica i energia eòlica.
Va traballar 6 anys a Centigrag (fabrica de los metros)
Darrerament treballava com a Cap de negoci de l'empresa LOGITERS Logística. Actualment està en excedència.
Del 2015 al 2019 ha estat regidor d'Habitatge, Serveis municipals, Obres i Via pública, Mobilitat i transport, Medi Ambient i Sostenibilitat i Esports.

Retribucions:
El regidor té assignat un sou anual de 42.619,78 euros bruts.

Durant l'any 2022, ha cobrat 42.619,78 euros en concepte de sou.

Declaració d'activitats:

  • Inici
  • Variació
  • Cessament

Declaració de béns:

Adhesió al Codi de conducta i bon govern

Darrera actualització: 20.01.2023 | 12:16