Serveis municipals

Regidor: Jordi Jiménez Rodríguez

Comprèn el seguiment, gestió i control dels serveis municipals de prestació obligatòria, com el servei públic de recollida selectiva de residus sòlids urbans, tractament i eliminació; de neteja viària i de neteja de locals i edificis públics. Servei municipal d’aigua potable. Servei de clavegueram i d’enllumenat públic. Servei de jardineria. Servei de Taxi.

Quant a les concessions, seguiment i control de la gestió del cementiri municipal i de l’aparcament de vehicles industrials i comercials..

Darrera actualització: 28.06.2019 | 11:09