Informes immigració

Dimecres, 7 de juliol de 2021 a les 00:00

L’Ajuntament de la Llagosta té competència per realitzar informes acreditatius a diferents processos de tramitació relacionats amb la regulació administrativa dels ciutadans empadronats a la Llagosta, com l'arrelament social, el laboral o d'adequació de l'habitatge.

Informe d'adequació de l'habitatge

Aquest informe preceptiu serveix per acreditar l'adequació de la vivenda en el procés d'obtenció d'una autorització de residència per reagrupació familiar. El tràmit es fa demanant cita prèvia al tècnic d’habitatge de l’Ajuntament.

Podeu concertar visita

 • Per telèfon, 93 560 39 11
 • Per la web, omplint el formulari
 • Presencialment a l'edifici administratitu, al passeig del Pintor Sert, 2-4,

La documentació necessària pel tràmit és:

 • Passaport
 • NIE
 • Sol·licitud (Adjunto)
 • Document proposta municipal

 

Arrelament Social

Per fer la sol·licitud cal ser major d'edat (o major de 16 anys) empadronat a la Llagosta i trobar-se en una situació administrativa irregular.

Els requisits i la documentació a aportar per a tramitar l’informe d’arrelament social és la següent:

 • Cal aportar un certificat d’empadronament històric per a demostrar l’estada ininterrumpuda de 3 anys o més.
 • Fotocopia de totes les pàgines del passaport.
 • Contracte o precontracte laboral d’un any o superior o bé, contracte indefinit.
 • Certificat de català de 45h o més.
 • Entrevista presencial amb la tècnica de Nova Ciutadania.

A la vegada es pot complementar amb documentació que acredit la implicació en xarxes socials, cursos relacionats amb el món laboral o vincles familiars. En aquest aspecte, es podria aportar: carnets de biblioteca, complex esportiu, cursos de formació laboral o llibre de família en el cas de matrimoni o fills.

El tràmit el realitza la tècnica de Nova Ciutadania i Polítiques Migratòries. Per accedir al tràmit cal trucar a l’Ajuntament, 93 560 39 11 o adreçar-se a l'edifici administratiu, al passeig del Pintor de Sert, 2-4.

 

Proposta d'informe d’integració social
(renovació residencia temporal)

La sol·licitud d'informe d'estrangeria es presenta al registre de l'ajuntament on la persona està empadronada, se'ns perjudici del que disposa l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

L'ajuntament fa una entrevista a la persona interessada, elabora el document proposta i tramet l'expedient a la Direcció General per a la Immigració (DGI).

La documentació necessària pel tràmit és:

 • Passaport
 • NIE
 • Sol·licitud
 • Document proposta municipal

El tràmit el realitza la tècnica de Nova Ciutadania i Polítiques Migratòries. Per accedir al tràmit cal trucar a l’Ajuntament, 93 560 39 11 o adreçar-se a l'edifici administratiu, al passeig del Pintor de Sert, 2-4.

 

Arrelament laboral

Aquest informe respon a aquells casos en el qual un ciutadà estranger acredita 2 anys de permanència continuada a Espanya i relacions laborals no inferiors a 6 mesos. Per demostrar l'existència de relacions laborals i la seva durada caldrà que presentem una resolució judicial que les reconegui o bé una resolució administrativa que confirmi l'acta d'infracció de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social que l'acrediti.

Per a més informació contacatat amb la tècnica de Nova Ciutadania i Polítiques Migratòries. Podeu concertar visita

 • Per telèfon, 93 560 39 11
 • Presencialment a l'edifici administratitu, al passeig del Pintor Sert, 2-4,

Tornar a l'inici

 

Darrera actualització: 29.09.2021 | 10:08