Jordi Jiménez Rodríguez (PSC)

Regidor de Serveis Municipals

Contacte
Adreça electrònica: jimenezrjr@llagosta.cat

Xarxes socials
Facebook

Currículum

Va estudiar l'EGB a l'Escola Gilpe de la Llagosta. Va cursar estudis de tècnic administratiu, comptable i comercial. Va fer un curs a la Universitat de Barcelona sobre energia solar tèrmica i fotovoltaica i energia eòlica.
Va treballar 6 anys a Centigrag.
Darrerament treballava com a Cap de negoci de l'empresa LOGITERS Logística. Actualment està en excedència.
Del 2015 al 2019 ha estat regidor d'Habitatge, Serveis municipals, Obres i Via pública, Mobilitat i transport, Medi Ambient i Sostenibilitat i Esports.
Del 2019 al 2023 ha estat regidor d'Habitatge, de Mobilitat, de Via pública i equipaments i Serveis municipals.

Retribució:
Dedicació parcial del 25%. A partir de juliol de 2023 té assignat un sou brut anual de
10.921,33 euros.

Durant 2023 ha cobrat 27.047,66 euros en concepte se sou. 
 

DECLARACIONS D'ACTIVITATS I BENS

  • Mandat 2023-2027

Declaració d'activitats
Inici

Declaració de béns
Inici

  • Mandat 2019-2023

Declaració d'activitats
Inici
Cessament

Declaració de béns
Inici
Cessament

Adhesió al Codi de conducta i bon govern

Darrera actualització: 26.02.2024 | 11:07