Jordi Jiménez Rodríguez (PSC)

Tercer tinent d'alcalde. Regidor d'Habitatge, Serveis municipals, Obres i Via pública, Mobilitat i transport, Medi Ambient i Sostenibilitat i Esports

Participa en els següents Ens i Òrgans col·legiats:
Consell Municipal de l'Esport Escolar i Lleure de la Llagosta
Consorci per a la Defensa del Riu Besòs.

Mancomunitat GALCERAN
Associació de Municipis Eix Riera de Caldes (Vicepresident)
Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge de la Diputació de Barcelona
Societat Municipal Gestió Municipal de Sòl i Patrimoni, S.L.U

Contacte

Adreça electrònica: jimenezrjr@llagosta.cat

Currículum

Va estudiar l'EGB a l'Escola Gilpe de la Llagosta. Va cursar estudis de técnic administratiu, contable i comercial. Va fer un curs a la Universitat de Barcelona sobre energia solar térmica i fotovoltàica i energia eòlica.
Va traballar 6 anys a Centigrag (fabrica de los metros)
Darrerament treballava com a Cap de negoci de l'empresa LOGITERS Logística. Actualment està excedència.

Retribucions 
Jordi Jiménez Rodríguez té dedicació exclusiva amb un sou brut anual de 38.843,83 €

Declaració de bens i activitats dels càrrecs electes

Darrera actualització: 14.02.2019 | 11:04