Consulta sobre la redacció del Reglament de Participació Ciutadana (TANCADA)

Dimecres, 21 de desembre de 2022 a les 00:00

D'acord amb el que s'estableix a l'article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans i ciutadanes en el procediment d’elaboració de normes, es duu a terme una consulta pública, a través del portal web https://participa311-llagosta.diba.cat/ de l’Ajuntament de la Llagosta, amb caràcter previ a la redacció del Reglament de Participació Ciutadana, amb la voluntat de recollir l'opinió de la ciutadania i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma i sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

c) Els objectius de la norma

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Las aportacions es poden fer del 21 de desembre al 20 de gener de 2023 a la plataforma de participacio ciutadana

Darrera actualització: 24.01.2023 | 08:06