Igualtat


 

El Departament d’Igualtat és l’encarregat de promoure i desenvolupar les polítiques de gènere i igualtat de l’Ajuntament de la Llagosta així com de gestionar l’Espai d’Igualtat, d’on es desprenen el Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD) i el Servei d’Atenció Integral (SAI) per al col·lectiu LGTBIQ+.

L’objectiu de l’Espai d’Igualtat és garantir els drets de les dones i les persones LGTBIQ+, aconseguir la seva participació en totes les esferes de la societat en igualtat d’oportunitats, informar a la població de les seves necessitats i, en la mesura de les possibilitats, donar-hi resposta.

Així es duen a terme actuacions específiques per a les dones i les persones LGTBIQ+ i alhora i en paral·lel es treballa la transversalitat de gènere per incorporar la perspectiva de gènere a tots els àmbits de la vida quotidiana i de la ciutat des d’una mirada integradora i interseccional.

Des del Departament d’Igualtat es gestionen els serveis de primera acollida, suport psicològic i orientació jurídica per a dones, el servei de primera acollida per a les persones LGTBIQ+, les campanyes institucionals i les dates commemoratives, les accions de prevenció i sensibilització en joves i adolescents, la implementació, seguiment, desplegament i avaluació del Pla Municipal d’Igualtat i les formacions per a professionals de la xarxa d’abordatge de les violències masclistes, entre altres actuacions.


Servei d'Atenció Integral (LGTBI)

Servei d'Atenció Integral (LGTBI)

Ballem lliures sense por


Recursos
El deure d'intervenció en casos de discriminació de persones LGBTI+