Consulta prèvia sobre la modificació puntual del PGOU en l'àmbit de la Miralda (TANCADA)

Dijous, 2 de febrer de 2023

Per donar compliment al què disposa l’article 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, es fa públic que l’Ajuntament vol dur a terme una modificació puntual del Pla general d’ordenació urbanística, a l’àmbit de la Miralda.

La qual cosa es fa pública per tal que els ciutadans puguin participar en l’elaboració de la citada modificació puntual, tot indicant que el termini per a la presentació d’aportacions i suggeriments finalitza el 3 de març, i que es pot consultar la documentació relativa als problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, necessitat i oportunitat de la seva aprovació, objectius de la norma, i les possibles soluciones alternatives reguladores i no reguladores,

Darrera actualització: 21.03.2023 | 14:24