Ocupació i Promoció Econòmica

Regidor: Oscar Sierra Gaona

Impulsar la recuperació econòmica, facilitant la formació de treballadors i treballadores, i crear ocupació estable i de qualitat.

Gestionar les polítiques per al desenvolupament econòmic i social sostenible de la Llagosta i fomentar l’ocupació. En aquest sentit comprèn:

La promoció ocupacional, mitjançant la coordinació, seguiment i control dels programes existents, projectes i polítiques encaminades a lluitar contra l’atur i millorar la inserció laboral de les persones amb especials dificultats.

Direcció i coordinació de l’oficina de Promoció Econòmica.

Seguiment del desenvolupament de les futures àrees econòmiques del municipi, conjunta i coordinadament amb d’altres regidories, per aconseguir generar ocupació de qualitat.

També comprendrà la formació ocupacional des d’una perspectiva global desenvolupant projectes que incloguin els diferents sectors del nostra societat, adequant la formació a la realitat del mercat laboral

Darrera actualització: 01.07.2015 | 12:10