NOVA CIUTADANIA

L’àmbit de Nova Ciutadania té com a principal missió l’acompanyament i inclusió dels ciutadans nouvinguts, així com a treballar per la sensibilització intercultural arreu del municipi. Va dirigit a tota la població de la Llagosta amb la intenció d’afavorir la cohesió social entre les persones de diferents orígens.

D’igual forma, des de Nova Ciutadania es duen a terme programes i serveis públics adreçats a la primera acollida de les persones estrangeres i catalanes retornades, així com serveis orientats a la gestió i realització d’informes d’arrelament social i orientació jurídica.    SERVEIS ESPECÍFICS

A l’àmbit de Nova Ciutadania trobem aquells serveis i recursos destinats a la població nouvinguda i a persones catalanes retornades. A continuació s’especifica en que consisteixen:

   TRÀMITS RELACIONATS

En aquest apartat us presentem els tràmits relacionats que certifiquen la condició de resident del municipi. Són necessaris per rebre el suport i els recursos municipals i alhora formen part dels drets i deures de tots els ciutadans i ciutadanes del territori.

GUIA D'ACOLLIDA

INFORMACIÓ ALTRES IDIOMES

FORMACIÓ D'ADULTS

 

CURSOS DE CATALÀ