NOVA CIUTADANIA

L’àmbit de Nova Ciutadania té com a principal missió l’acompanyament i inclusió dels ciutadans nouvinguts, així com a treballar per la sensibilització intercultural arreu del municipi. Va dirigit a tota la població de la Llagosta amb la intenció d’afavorir la cohesió social entre les persones de diferents orígens.

D’igual forma, des de Nova Ciutadania es duen a terme programes i serveis públics adreçats a la primera acollida de les persones estrangeres i catalanes retornades, així com serveis orientats a la gestió i realització d’informes d’arrelament social i orientació jurídica.    SERVEIS ESPECÍFICS

A l’àmbit de Nova Ciutadania trobem aquells serveis i recursos destinats a la població nouvinguda i a persones catalanes retornades. A continuació s’especifica en que consisteixen:

Primera acollida

07.07.2021

El servei de primera acollida té com a principal objectiu promoure l’autonomia personal de les persones estrangeres i catalanes retornades, per així fomentar la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania. Aquest servei està cofinançat al 50 per cent pel Fons Social Europeu.

Orientació jurídica

07.07.2021

L'Ajuntament ofereix un servei d’atenció personal amb l’objectiu d’informar sobre els drets i recursos de les persones estrangeres. Ofereix suport sobre tràmits i gestions sobre la situació legal de les persones que accedeixen a l’assessorament. És un servei totalment gratuït.

Informes immigració

07.07.2021

L’Ajuntament de la Llagosta té competència per realitzar informes acreditatius a diferents processos de tramitació relacionats amb la regulació administrativa dels ciutadans empadronats a la Llagosta, com l'arrelament social, el laboral o d'adequació de l'habitatge.

   TRÀMITS RELACIONATS

En aquest apartat us presentem els tràmits relacionats que certifiquen la condició de resident del municipi. Són necessaris per rebre el suport i els recursos municipals i alhora formen part dels drets i deures de tots els ciutadans i ciutadanes del territori.

Empadronament

07.07.2021

L'empadronament certifica la condició de persona resident al municipi de la Llagosta.És imprescindible que totes les persones s’empadronin per poder accedir als recursos i als serveis de la ciutat, independentment de la seva situació administrativa

Escolarització

07.07.2021

Obligatòriament els nens i nenes a partir dels 6 anys i fins els 16 han d’estar escolaritzats. Tanmateix, generalment la educació formal s’instaura en l’educació infantil compresa a partir dels 3 anys. Alhora la franja de 0-3 anys està ofertada a la llar d’infants.

Targeta sanitària

07.07.2021

A Catalunya, totes les persones tenen garantit l'accés al sistema públic de salut, independentment de la seva situació administrativa. La targeta sanitària individual (TSI) és el document que permet accedir als serveis del sistema sanitari públic.

GUIA D'ACOLLIDA

INFORMACIÓ ALTRES IDIOMES

FORMACIÓ D'ADULTS

 

CURSOS DE CATALÀ