Medi ambient


 

EL NOSTRE ENTORN

La Llagosta té un territori d’uns 3 km2, amb un nucli urbà densament poblat que ocupa poc més de la tercera part d’aquest, una zona industrial, carreteres i vies de comunicació, i una zona natural delimitada per les dues rieres (riera de Caldes i riera Seca) i el riu Besòs, amb zones a les lleres que permeten gaudir d’un medi ric en flora i fauna de diversos tipus que molts cops passa desapercebut a ulls del ciutadà.

Ens aquestes zones i amb forta influència dels espais fluvials, són d’especial interès l’existència de les anomenades pollancredes, espais que tot i la pressió que han rebut per les infraestructures supramunicipals (construcció autopista C33, xarxa ferroviària alta velocitat-AVE, etc) mantenen un interès ecològic molt important, especialment ornitològic, ja que són espais de descans, pernoctació i fins i tot nidificació de diferents espècies, en molts casos amenaçades. Dintre del ecosistema fluvial les pollancredes tenen la seva funció ecològica gens menyspreable.

Al nucli urbà disposem de zona verda on destaquen els gairebé 3.000 arbres, entre alzines, roures, pollancres, truanes, plataners o pins, etc. d’entre d’altres espècies.

En aquest apartat us mostrem recursos per conèixer els dos entorns naturals més importants per la seva dimensió i la seva diversitat biològica, la serralada de Marina i el riu Besòs. El Parc Natural de la Serralada de Marina està gestionat per la Diputació de Barcelona, mentre que el Consorci Besòs - Tordera té cura de la recuperació del riu Besòs.

Viu la riera

El Besòs

Agenda

RECURSOS AL NOSTRE ABAST

El Parc Natural de la Serralada de Marina forma part de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona, que abasta 102.587 hectàrees de cent municipis. Aquests municipis representen el 22 % del territori de la demarcació de Barcelona i el 70 % de la població de Catalunya.

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona planifica i gestiona els espais naturals i agraris mitjançant els plans especials, elaborats amb la participació de tots els agents implicats.

El mestre i naturalista de la Llagosta Xavier Sanz porta temps estudiant i difonent entre la població el nostre entorn natural. Part del seu treball el podem trobar al bloc Descobrim la serralada de Marina

Al web ens convida a descobrir la fauna, la flora i la geologia del nostre entorn natural més proper. A més, també ens ofereix la possibilitat de fer sortides familiars o en grups reduïts a la serralada de Marina.

 

El Consorci Besòs - Tordera és l'encarregat de gestionar tot l'entorn natural i de recuperació del riu Besós. El Consorci també ha impulsat la Fundació RIVUS, una entitat que vol esdevenir l’espai de referència dels “amics dels rius”, per poder continuar vetllant per aquests entorns.

La Llagosta, Caldes de Montbui, Palau de Plegamans i Santa Perpètua de Mogoda formen part del projecte Viu La Riera, que compta amb la col·laboració d'universitats, entitats, particulars i administracions i vol fomentar la participació en la millora dels nostres rius i rieres.