Prestacions d’Especial Urgència per deutes de l'habitatge

Dimecres, 1 d'abril de 2020 a les 00:00

Ajuts per a l’habitatge per deutes de rendes de lloguer, per deutes a les quotes de l’hipoteca i per atendre altres situacions de pèrdua d’habitatge.

  • Acreditació de la situació d'urgència especial amb un informe de Serveis Socials.
  • La quota de lloguer o la de l’hipoteca no pot superar els 800€
  • Tenir uns ingressos de la unitat de convivència de la persona sol·licitant no superiors a 2 vegades l'indicadorde renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat, en el cas de persones que viuen soles; no superiors a2,5 vegades l'IRSC ponderat si es tracta d'unitats de convivència de dos membres o més, i no superiors a 3vegades l'IRSC ponderat, en el cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència.
  • Que sigui l’habitatge habitual i no es disposi d’habitatge alternatiu de propietat o usdefruit per part d’alguns dels membres de la unitat de convivència.

A la RESOLUCIÓ TES/126/2021, de 15 de gener, s'estableixen totes les condicions d'accés a les prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge, i el procediment per concedir-les.

Darrera actualització: 27.04.2021 | 09:14