Jutjat de Pau de Llagosta

Un jutjat de pau és un òrgan unipersonal que té jurisdicció en un terme municipal. Els jutjats de pau són el primer esglaó de l’aparell judicial i n’hi ha d’haver en tots aquells municipis que no tenen jutjats de primera instància i instrucció.

Els jutjats de pau tenen competència en l'àmbit civil, dels assumptes de quantia inferior als 90€, excepte els supòsits inclosos a l'article 250.1 de la Llei d'enjudiciament civil que, per raó de la matèria, corresponen als jutjats de primera instància i instrucció. Aquest article fa referència a les demandes que es derivin dels contractes d'arrendament de finques rústiques o urbanes.

En l'àmbit penal, coneixen de les faltes contra les persones, d'algunes contra el patrimoni i contra els interessos generals. Per exemple, els jutges o jutjesses de pau coneixen de les amenaces lleus, del deslluïment de béns immobles de domini públic o de la pertorbació lleu de l'ordre públic.

Per llei també tenen atribuïdes competències en matèria de registre civil.

Carrer de Pablo Picasso, 5, baixos - 08120 La Llagosta - Barcelona
Telèfon: 93 574 57 19
Fax: 93 544 72 90
Horari:  
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 06.03.2023 | 17:18