Óscar Sierra Gaona (PSC)

Alcalde

És president del Consell Escolar Municipal de la Llagosta, President de la Societat Municipal Gestió Municipal de Sòl i Patrimoni, S.L.U. Participa com a representat del municipi al Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

Contacte
Adreça electrònica: sierrago@llagosta.cat

Xarxes socials
Twitter: @Ossiega
Facebook: www.facebook.com/OscarSierraGaona
Instagram: @oscarsierra

Biografia

Va néixer el 29 de desembre de 1983. Va estudiar l’EGB a l’escola Les Planes i l'ESO i el Batxillerat a l'IES Marina. En acabar l'institut va estudiar la llicenciatura de Ciències Polítiques i de l’Administració Pública a la UAB on també va estudiar un Màster en Gestió Política. Va combinar els estudis amb diferents feines com la de socorrista a la piscina Municipal de Parets i la de monitor a l’escola d’educació especial Can Vila. Més tard, va treballar com auxiliar en educació a la Fundació Catalonia, centre per a persones amb discapacitat.

En acabar els estudis, va fer pràctiques a l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Vallès Oriental, i va treballar un temps a l’Ajuntament de Granollers. Més tard va tornar a treballar en el món de la diversitat funcional. En aquesta ocasió, en un centre per a persones amb discapacitat gestionat per la Fundació Sanitària de Mollet. Per aquest motiu va decidir actualitzar els seus coneixements per poder donar un millor servei a les persones que cuidava i va estudiar Auxiliar d’Infermeria al IES Gallecs.

Militant socialista des de que tenia 16 anys. Actualment és el Secretari de Comunicació de la agrupació de la Llagosta i membre del Consell de Federació. S'estrena en un càrrec públic el 13 de juny de 2015 quan és nomenat alcalde de la Llagosta. Reescollit al ple celebrat el 15 de juny de 2019.

Retribucions
Fins al 30 de setembre de 2021 l'alcalde ha estat diputat de la Diputació de Barcelona i no ha cobrat el seu sou de l'Ajuntament,  L'alcalde percebia en concepte d'indemnitzacions referides a onze mensualitats els següents imports:

  • 243,75 euros per assistència a cada Junta de Govern. 
  • 85 euros per assistència a plens.

A partir de l'1 d'octubre de 2021 té assignat un sou brut anual de 51.664,20 euros. Durant l'any 2021, ha cobrat 12.301 € en concepte de sou

Al 2022 la retribució bruta anual ha estat 52.697,54 euros en concepte de sou.

Declaració d'activitats:

  • Inici
  • Variació
  • Cessament

Declaració de béns:

  • Inici
  • Variació
  • Cessament

Adhesió al Codi de conducta i bon govern

Darrera actualització: 20.01.2023 | 09:39