Indústria

Regidor: Raúl Valero Martínez

Seguiment de la política industrial del municipi, localització, implantació i activitats, d’acord amb el planejament i seguiment de les llicències ambientals.

Així mateix, és tasca de la regidoria aconseguir la implantació d’activitats econòmiques que aportin valor afegit i reactivació a l’actual Polígon Industrial, així com del nou sector de Can Pere Gil i el desenvolupament de l'Estació Intermodal ADIF-RENFE.

Darrera actualització: 28.06.2019 | 11:04