Economia i Hisenda

Regidora: Conchi Jiménez Cruz

Compren la planificació i control de les previsions pressupostàries municipals, el control financer, la planificació de les despeses i els ingressos i la gestió i control del servei de compres.

La regidoria tindrà les funcions pròpies de la direcció interna de la delegació, i a més, la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers en les matèries pròpies de la regidoria d’Hisenda, llevat de l’ordenació dels pagaments i la signatura dels documents de pagament.

Darrera actualització: 28.06.2019 | 10:16