Consulta prèvia a l'aprovació del reglament de l'Esplai Jove (TANCADA)

Dimarts, 21 de novembre de 2023 a les 00:00

Per donar compliment al que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 2015, es fa públic que, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2023/905 de 20 de novembre de 2023, s’ha acordat iniciar els tràmits per a l’aprovació del reglament de l'Esplai Jove de la Llagosta, i així mateix sotmetre a consulta pública prèvia el Document Informatiu del projecte de tramitació de l’esmentat reglament. 

Els ciutadans i ciutadanes poden participar en el procés, tot indicant que el termini per a la presentació d’aportacions i suggeriments finalitza el dia 21 de desembre de 2023, i que es pot consultar la documentació relativa als problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, necessitat i oportunitat de la seva aprovació, objectius de la norma, i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores, a l’apartat de documentació.

Darrera actualització: 07.02.2024 | 14:33