Consulta prèvia a la tramitació del reglament del Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes (TANCADA)

Dimecres, 7 de febrer de 2024 a les 00:00

De conformitat amb l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es procedeix a sotmetre a consulta pública el Document Informatiu per a la Consulta pública prèvia a la tramitació del reglament regulador del Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes del municipi de La Llagosta, per un termini de vint dies hàbils, als efectes de recollir les opinions, propostes o suggeriments dels/ de les ciutadans/es, les associacions i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

Els ciutadans i ciutadanes poden participar en el procés, tot indicant que el termini per a la presentació d’aportacions i suggeriments finalitza el dia 6 de març de 2024, i que es pot consultar la documentació relativa als problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, necessitat i oportunitat de la seva aprovació, objectius de la norma, i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores, a l’apartat de documentació.

Darrera actualització: 07.03.2024 | 08:47