Sol·licitud de títol de família nombrosa

Dijous, 12 de febrer de 2015 a les 00:00

És un títol atorgat per la Generalitat de Catalunya que acredita com a família nombrosa a aquelles famílies que tinguin més de dos fills/es o que tinguin dos però un d’ells tingui condició legal de disminuït o reconeguda la incapacitat laboral. A efecte d’aquest document només es computaran els fills/es fins als 21 anys (o fins als 25 anys si acrediten estar cursant estudis).