Sol·licitud de títol de família monoparental

Dijous, 12 de febrer de 2015 a les 00:00

El títol de família monoparental atorga diversos beneficis, avantatges fiscals i bonificacions. S'entén per família monoparental la família formada per un/una o més fills/filles menors de 21 anys, o de 26 anys si estudien, que conviuen i depenen econòmicament d'una sola persona.

La informació i el tràmit està disponible al web de tràmits de la Generalitat. També es pot realitzar a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania.

Cal aportar:

 • Documentació genèrica:

  Sol·licitud de títol de família monoparental
  Fotocòpia compulsada de DNI, NIE, passaport, carnet de conduir, etc. dels pares sol·licitants
  Fotocòpia compulsada del llibre de família complert

 • En el cas que algun/a fill/a sigui major de 21 anys:

  Volant d’empadronament i convivència

 • En el cas de fills/es entre 21 i 26 anys:

  Acreditació d’acord estan estudiant mitjançant certificat d’estudis o fotocòpia de la matrícula de l’any en curs

 • En el cas de separació:

  Fotocòpia compulsada de la sentencia de separació/divorci i conveni regulador de la guarda custodia dels fills/es

 • En el cas de viduïtat:

  Fotocòpia del certificat de defunció

Canals de tramitació:

 • Presencial

Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC)

Plaça d'Antoni Baqué, 1 - 08120 La Llagosta - Barcelona
Telèfon: 93 560 39 11
Fax: 93 574 11 42
Adreça electrònica: llgt.oac@llagosta.cat
Horari:  
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts i dijous, de 16 a 19 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 15.02.2021 | 08:51