Sol·licitud de títol de família monoparental

Dijous, 12 de febrer de 2015 a les 00:00

El títol de família monoparental atorga diversos beneficis, avantatges fiscals i bonificacions. S'entén per família monoparental la família formada per un/una o més fills/filles menors de 21 anys, o de 26 anys si estudien, que conviuen i depenen econòmicament d'una sola persona.