Sol·licitud de reconeixement de grau de dependència

Dijous, 12 de febrer de 2015 a les 00:00

El poden sol·licitar persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat i relacionades amb la manca o pèrdua d'autonomía física, mental, intel·lectual o sensoral, necessiten l'atenció d'una altra persona o ajuts importants per realitzar les activitat bàsiques de la vida diària. El reconeixement oficila de la situació de dependència en algun dels graus establerts és un requisit bàsic per accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de dependència.