Sol·licitud d'ajut en materia de mobilitat (Targetes BUS)

Divendres, 21 d'octubre de 2022 a les 00:00

Aquest tràmit serveix per a sol·licitar una ajuda per a la compra bonificada de targetes d'autobús S1 i S2 de Sagalès.

Poden sol·licitar les ajudes persones empadronades a la Llagosta majors de 65 anys o amb discapacitat de, almenys, un 65% amb barem de mobilitat, i que compleixin els requisits econòmics d'acord amb els barems màxims establerts a aquestes bases.

Per a les persones sol·licitants de targetes tipus S2, a més del compliment de la resta de requisits, caldrà aportar justificació de la necessitat de desplaçar- se a la zona de tarifació 2.

Cal aportar:

 • Sol·licitud d'ajut

  a) Formulari normalitzat de sol·licitud d'ajuts de mobilitat de l'Ajuntament de la
  Llagosta degudament emplenat.
  b) DNI, NIE o passaport vigents de la persona sol·licitant.
  c) Per al cas de ser sol·licitant de les targetes S2, la documentació justificativa
  sobre la necessitat de desplaçar-se a la zona de tarifació 2, d'acord amb els
  requisits d'aquestes bases.

  Per al cas d'oposar-se expressament a l'autorització per a que la corporació pugui comprovar el compliment de requisits per poder ser beneficiari/a dels ajuts, caldrà aportar la documentació complementària següent:
  a) Certificat d'empadronament.
  b) Certificat de convivència.
  c) Certificat de discapacitat vigent.
  d) Documentació justificativa del nivell d'ingressos de l'exercici precedent de la
  persona sol·licitant i la resta de membres de la unitat familiar.

Canals de tramitació:

 • Presencial

Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC)

Plaça d'Antoni Baqué, 1 - 08120 La Llagosta - Barcelona
Telèfon: 93 560 39 11
Fax: 93 574 11 42
Adreça electrònica: llgt.oac@llagosta.cat
Horari:  
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts i dijous, de 16 a 19 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 20.02.2024 | 13:29