Revisió del grau de discapacitat

Dijous, 12 de febrer de 2015 a les 00:00
Una vegada es disposa del document que acredita el grau de discapacitat, es pot demanar una revisió d’aquest sempre i quan hagin transcorregut més de 2 anys des de la data d’expedició el certificat i s’acrediti un empitjorament o l’aparició de noves malalties.