Beneficis impost de vehicles

Dijous, 12 de febrer de 2015 a les 00:00

Concedir els beneficis previstos a les ordenances fiscals sobre l’impost de vehicles.