Primera acollida

Dimecres, 7 de juliol de 2021

El servei de primera acollida té com a principal objectiu promoure l’autonomia personal de les persones estrangeres i catalanes retornades, per així fomentar la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania. Aquest servei està cofinançat al 50 per cent pel Fons Social Europeu.

Qui pot accedir?

El perfil beneficiari d’aquest servei són persones estrangeres immigrades, sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, refugiats i refudiades, apàtrides i les persones retornades. Cal destacar, que el requisit principal és estar empadronat al municipi de la Llagosta.

En que consisteix?

La primera acollida, consisteix en un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats de les persones nou vingudes al municipi.

Es realitza a través d’una trobada grupal, que segueix amb una entrevista individual, per tal de tractar elements més particulars relacionats amb l’àmbit.

La sessió inclou la benvinguda al municipi, una breu presentació dels principals serveis i recursos del municipi. Aquestes activitats responen a formació i informació bàsica per a la integració de la persona en la societat catalana. Els continguts a treballar es divideixen en tres mòduls:

  • Coneixement lingüístic, per aprendre català i castellà amb un mínim de 90 hores de formació en cadascuna de les dues llengües oficials.
  • Coneixements laborals amb una durada mínima de 15 hores
  • Coneixement de la societat catalana amb un mínim de 15 hores.

Tanmateix, si prèviament a l’assistència al servei de primera acollida, s’ha realitzat alguna de les formacions descrites, es podrà adjuntar el certificat i no es duplicarà la formació.

Com puc accedir al servei?

Per participar i accedir al servei, es podrà fer a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Recordeu que actualment i per la situació de COVID19, si decidiu accedir a ser informats de forma presencial, cal demanar cita prèvia per internet o per telèfon, al 93 560 39 11.

A través del contacte amb la tècnica de Nova Ciutadania

Certificat d’acollida

Una vegada finalitzat el servei, s’obté el certificat d’acollida,un document amb eficàcia jurídica i valor probatori que és d’utilitat en els processos d’estrangeria (arrelament social, modificació i/o renovació d’autoritzacions de residència) o d’adquisició de la nacionalitat, entre d’altres.

On es realitza?

Mentre esdevingui la situació del COVID19 s’afavoriran canals telemàtics. La tècnica de ciutadania farà suport a aquelles persones que tinguin dificultat d’accés a la sessió. Les sessions es duran a terme mitjançant l’aplicació de viodeo-conferència «Zoom». Quan la situació ho permeti, les sessions es duran a terme de forma presencial a l’espai de Can Pelegrí: C. de Jaume I, 7-9.

Tornar a l'inici

 

Darrera actualització: 8.07.2021 | 10:07