Prestacions d’Especial Urgència per deutes de l'habitatge

Dimecres, 1 d'abril de 2020 a les 00:00

Ajuts per a l’habitatge per deutes de rendes de lloguer, per deutes a les quotes de l’hipoteca i per atendre altres situacions de pèrdua d’habitatge.

  • Acreditació de la situació d'urgència especial amb un informe de Serveis Socials.
  • La quota de lloguer ha de ser menor 750€ o la de l’hipoteca de 800€
  • Ingressos de la unitat de convivència menors a 1.517,65€ per a persones soles (2.276,48€ si es discapacitat o amb gran dependència), 1.955,74€ per a 2 membres (2.346,89€ si hi ha un discapacitat o amb gran dependència), 2.039,86€ per a 3 membres (2.447,84€ si hi ha un discapacitat o amb gran dependència) i 2.107,85€ per a més de 3 membres (2.529,42€ si hi ha un discapacitat o amb gran dependència)
  • Que sigui l’habitatge habitual i no es disposi d’habitatge alternatiu de propietat o usdefruit per part d’alguns dels membres de la unitat de convivència.

Per a lar esta de situacions, requisits i excepcions segons les bases de la RESOLUCIÓ TES/1969/2019, de 12 de juliol, per la qual s'estableixen les condicions d'accés a les prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge, i el procediment per concedir-les.

Darrera actualització: 23.04.2020 | 09:20