Pressupostos i plantilles

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat pel municipi al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

Accedir al Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO)

Tambè trobareu informació sobre el pressupost, la plantilla i les remuneracions econòmiques al Portal de Transparència de l'Ajuntament

Accedir al Portal de Transparència

Darrera actualització: 26.09.2018 | 12:21
Darrera actualització: 26.09.2018 | 12:21