Seguretat, Civisme i Convivència

Regidor: Mariano García Cividanes

Vetlla per una bona convivència entre la ciutadania de la Llagosta promovent activitats educatives i de lleure encaminades a inculcar els valors del civisme.

Seguiment de la justa aplicació de l’Ordenança de Promoció i Garantia de la Convivència Ciutadana a la Llagosta.

Gestió i programació dels serveis de la Policia Local, com ara la seguretat ciutadana, la seguretat viària, la planificació del trànsit i senyalització de vies públiques, amb coordinació amb les regidories de Mobilitat i Via Pública i Equipaments.

Protecció Civil i plans de protecció, emergència i seguretat.

La delegació d’aquesta Regidoria comprendrà la signatura de les resolucions referits als expedients sancionadors en matèria de trànsit i d’infracció de l’Ordenança de Promoció i Garantia de la Convivència Ciutadana, en el regidor/a que ocupi l’esmentada Regidoria en cada moment.

Darrera actualització: 25.07.2023 | 10:49