Igualtat

Regidora: Melania Beltrán Gutiérrez

La Regidoria d'Igualtat és l’encarregada de promoure i desenvolupar les polítiques de gènere i igualtat de l’Ajuntament de la Llagosta així com de gestionar l’Espai d’Igualtat, d’on es desprenen el Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD) i el Servei d’Atenció Integral (SAI) per al col·lectiu LGBTIQ+.

L’objectiu de la Regidoria és garantir els drets de les dones i les persones LGBTIQ+, aconseguir la seva participació en totes les esferes de la societat en igualtat d’oportunitats, informar a la població de les seves necessitats i, en la mesura de les possibilitats, donar-hi resposta.

Així es duen a terme actuacions específiques per a les dones i les persones LGBTIQ+ i alhora i en paral·lel es treballa la transversalitat de gènere per incorporar la perspectiva de gènere a tots els àmbits de la vida quotidiana i de la ciutat des d’una mirada integradora i interseccional.

Des de la Regidoria d'Igualtat es gestionen els serveis de primera acollida, suport psicològic i orientació jurídica per a dones, el servei de primera acollida per a les persones LGTBIQ+, les campanyes institucionals i les dates commemoratives, les accions de prevenció i sensibilització en joves i adolescents, la implementació, seguiment, desplegament i avaluació del Pla Municipal d’Igualtat i les formacions per a professionals de la xarxa d’abordatge de les violències masclistes, entre altres actuacions.

Darrera actualització: 17.12.2020 | 10:01