Francisco Ruiz Escobar (PSC)

5è Tinent d'Alcalde
Regidor de Cultura
Regidor d'Educació
Regidor de Societat del Coneixement

És representant de l'Ajuntament en els Consells Escolars dels centres públics d'ensenyament de la Llagosta. Vicepresident del Consell Escolar Municipal de la Llagosta. Representant de l'Ajuntament al Consorci LOCALRET

Contacte
Adreça electrònica: ruizef@llagosta.cat 

Xarxes socials
Facebook:https://www.facebook.com/franrues
Twitter: @franrues
Instagram: @franrues

Currículum:

Neix a Mollet del Vallès el 5 de gener de 1980

Formació:
Educación General Básica (EGB)
3r i 4t Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
Cicle Formatiu de Grau Mitjà (Gestió Administrativa)
Cicle Formatiu de Grau Superior (Técnic Superior en Educació Infantil)

Món associatiu, ha participat a entitats com:
Racó d'Esplai Sant Josep
Ball de Gitanes de la Llagosta
Sangrinaris
Associació Rociera Andaluza
Colla de Gegants de La Llagosta
Associació Volats de La Llagosta

Món laboral:
Administratiu en l'empresa Mango (Punto Fa) i Würth España
Monitor de menjador durant tres cursos a l'escola Sagrat Cor de Montcada i Reixac
Vetllador durant dos cursos a l'escola Sagrada Família de La Llagosta
Treballador de la Generalitat de Catalunya en el Departament d'Ensenyament com a Tècnic d'Educació Infantil a Escola Joan Abelló en Mollet del Vallès (2007-2013)
Actualment Treballador de la Generalitat de Catalunya en el Departament d'Ensenyament com a Tècnic d'Educació Infantil a Escola Sant Vicenç en Mollet del Vallès, des de 2013

Del 2015 al 2019 ha estat regidor d'Infància, Diversitat i Ciutadania, Joventut i Societat del Coneixement.

Retribucions:
El regidor percep en concepte d'indemnitzacions referides a onze mensualitats els següents imports:

  • 243,75 euros per assistència a cada Junta de Govern. 
  • 85 euros per assistència a plens.

Durant l'any 2022, ha cobrat 12.465 euros en concepte d'indemnitzacions.

Declaració d'activitats:

  • Inici
  • Variació
  • Cessament

Declaració de béns:

  • Inici
  • Variació
  • Cessament

Adhesió al Codi de conducta i bon govern

Darrera actualització: 20.01.2023 | 12:13