Francisco Ruiz Escobar (PSC)

Regidor d'Infància, Diversitat i Ciutadania, Joventut i Societat del Coneixement

Participa en els següents Ens i Òrgans col·legiats:
Consell Escolar Municipal (Vocal)
Societat Municipal Gestió Municipal de Sòl i Patrimoni, S.L.U

Contacte

Adreça electrònica: ruizef@llagosta.cat 

Currículum:

Neix a Mollet del Vallès el 5 de gener de 1980

Formació:
Educación General Básica (EGB)
3r i 4t Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
Cicle Formatiu de Grau Mitjà (Gestió Administrativa)
Cicle Formatiu de Grau Superior (Técnic Superior en Educació Infantil)

Món associatiu:
Ha participat a entitats com el Racó d'Esplai Sant Josep
Ball de Gitanes de la Llagosta
Sangrinaris
Associació Rociera Andaluza
Colla de Gegants de La Llagosta
Associació Volats de La Llagosta

Món laboral:
Administratiu en l'empresa Mango (Punto Fa) i Würth España.
Monitor de menjador durant tres cursos a l'escola Sagrat Cor de Montcada i Reixac
Vetllador durant dos cursos en l'escola Sagrada Família de La Llagosta
Treballador de la Generalitat de Catalunya en el Departament d'Ensenyament com a Tècnic d'Educació Infantil a Escola Joan Abelló en Mollet del Vallès (2007-2013)
Actualment Treballador de la Generalitat de Catalunya en el Departament d'Ensenyament com a Tècnic d'Educació Infantil a Escola Sant Vicenç en Mollet del Vallès, des de 2013

Retribucions 
155,86 € per assistència a cada Junta de Govern Local

Declaració de bens i activitats dels càrrecs electes

Darrera actualització: 14.02.2019 | 11:05