Cristina Segura i Rodríguez (ERC-AM)

Regidora

Representant de l'Ajuntament al Consell Escolar Municipal de la Llagosta.
Consellera delegada de la Societat Municipal Gestió Municipal de Sòl i Patrimoni, SLU.

Contacte
Adreça electrònica: segurarc@llagosta.cat

Xarxes socials
Facebook
Twitter
Instagram

Biografia

Nascuda a la ciutat de Barcelona l’any 1987, on va viure un any i mig. Després es va traslladar a viure a la Llagosta fins a la data d’avui. Va cursar els estudis primaris a l’Escola Gilpe. En acabar, va marxar un any i mig a viure a Vigo, Galícia, on va cursar el primer i part del segon curs de l'ESO. En tornar a la Llagosta, va cursar i acabar els estudis secundaris i el Batxillerat a l’Institut Marina. Posteriorment, va cursar el Grau en Dret a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Paral·lelament a aquests estudis, també ha realitzat diferents cursos d’idiomes (anglès i francès), d’ofimàtica i d’atenció a la gent gran.

Persona políticament inquieta, ja va tenir els seus primers contactes amb la formació política d’ERC quan tenia 19 anys. Col·lecciona minerals i és apassionada de la història i de l’art i dedica les estones lliures a dibuixar i pintar, a la fotografia, a llegir i a visitar llocs d’interès cultural i patrimonial.
Des de l'any 2019 és regidora per ERC a l’Ajuntament de la Llagosta.

 

Retribució:

A partir de juliol de 2023 té assignades les següents indemnitzacions per assistència a diferents òrgans de govern:

  • 80 euros per cada Comissió Informativa
  • 125 euros per cada Junta de portaveus
  • 100 euros pel Plenari 
  • Mandat 2023-2027

Declaració d'activitats
Inici

Declaració de béns
Inici

  • Mandat 2019-2023

Declaració d'activitats
Inici
Cessament

Declaració de béns
Inici
Cessament

Adhesió al Codi de conducta i bon govern

Darrera actualització: 19.07.2023 | 11:54