Escola bressol

L'escola bressol municipal Cucutras és un servei educatiu per a la primera infància que neix del dret dels nens i nenes a l'educació i al desenvolupament integral de la seva personalitat, en un ambient adequat a les seves necessitats i en contacte amb altres infants.

Oferta de places

Per al curs 2022-2023, l'escola bressol Cucutras ofertarà un mínim de 66 places lliures amb la següent distribució per grups d'edat:
• 8 places de 0 a 1 any + 1 plaça NEE
• 31 places de 1 a 2 anys + 3 places NEE
• 27 places de 2 a 3 anys + 3 places NEE
Aquestes places poden patir alguna modificació per la matrícula viva.


Calendari del procés de preinscripció, preinscripció i matrícula

  • Presentació de sol·licituds: del dilluns 2 al divendres 13 de maig de 2022, presencial amb cita prèvia .
  • Publicació de les llistes provisionals amb el barem: dilluns 16 de maig.
  • Reclamació a les llistes provisionals: del dimarts 17 al dijous 19 de maig.
  • Publicació de les llistes baremades d'alumnat admès i de les sol·licituds a sorteig: divendres 20 de juny.
  • Sorteig públic de places per a sol·licituds amb la mateixa puntuació: dimarts 7 de juny.
  • Publicació de la relació definitiva d'alumnat admès: dimecres 8 de juny.
  • Període de matrículació: del dijous 9 al dimecres 22 de juny, de manera presencial, amb cita prèvia

Quin cost té:

Els preus estan pendents d'aprovació.

Darrera actualització: 17.05.2022 | 08:52